Australija
va`ne adrese


E-mail adrese u vladi Australije
Adrese za kopirawe i slawe u grupi 
(sve zajedno ili po nekoliko u grupi)
Adrese za pojedina~no slawe direktnim klikom na odre|enu adresu
Premiers@ministerial.qld.gov.au
deputypremier@ministerial.qld.gov.au
Attorney@ministerial.qld.gov.au
Treasurer@ministerial.qld.gov.au
Police@ministerial.qld.gov.au
families@ministerial.qld.gov.au
Mindetir@ministerial.qld.gov.au
Transport@ministerial.qld.gov.au
Health@ministerial.qld.gov.au
terrymackenroth@ministerial.qld.gov.au
tourism@ministerial.qld.gov.au
minesenergy@ministerial.qld.gov.au
DPI@ministerial.qld.gov.au
Emerg@ministerial.qld.gov.au
Works&Housing@ministerial.qld.gov.au
Atsip@ministerial.qld.gov.au
Environment&Natural@ministerial.qld.gov.au
education@ministerial.qld.gov.au
Premiers@ministerial.qld.gov.au
deputypremier@ministerial.qld.gov.au
Attorney@ministerial.qld.gov.au
Treasurer@ministerial.qld.gov.au
Police@ministerial.qld.gov.au
families@ministerial.qld.gov.au
Mindetir@ministerial.qld.gov.au
Transport@ministerial.qld.gov.au
Health@ministerial.qld.gov.au
terrymackenroth@ministerial.qld.gov.au
tourism@ministerial.qld.gov.au
minesenergy@ministerial.qld.gov.au
DPI@ministerial.qld.gov.au
Emerg@ministerial.qld.gov.au
Works&Housing@ministerial.qld.gov.au
Atsip@ministerial.qld.gov.au
Environment&Natural@ministerial.qld.gov.au
education@ministerial.qld.gov.au
Adrese pojedinaca u vladi, strankama, i diplomatskim predstavni{tvima u Australiji
(slawe svih poruka odjednom, ili po nekoliko u grupi, kopirawem)
Tim.Fischer.MP@aph.gov.au,Kim.Beazley.MP@aph.gov.au,A.Downer.MP@aph.gov.au,
C.Hollis.MP@aph.gov.au,robert.walters@dfat.gov.au,De-Anne.Kelly.MP@aph.gov.au,
A.Cadman.MP@aph.gov.au,Alby.Schultz.MP@aph.gov.au,Alex.Somlyay.MP@aph.gov.au,
Andrew.Southcott.MP@aph.gov.au,B.Billson.MP@aph.gov.au,B.Nelson.MP@aph.gov.au, Barry.Wakelin.MP@aph.gov.au,Bob.Charles.MP@aph.gov.au, Bob.Katter.MP@aph.gov.au,
senator.harradine@aph.gov.au,Bruce.Baird.MP@aph.gov.au,Bruce.Scott.MP@aph.gov.au, C.Gallus.MP@aph.gov.au,C.Pyne.MP@aph.gov.au,Cameron.Thompson.MP@aph.gov.au,
D.Kemp.MP@aph.gov.au,D.Hawker.MP@aph.gov.au,Danna.Vale.MP@aph.gov.au,
David.Jull.MP@aph.gov.au,Fran.Bailey.MP@aph.gov.au,G.Nairn.MP@aph.gov.au,
Gary.Nehl.MP@aph.gov.au,Garry.Hardgrave.MP@aph.gov.au,Ian.Causley.MP@aph.gov.au, J.Forrest.mp@aph.gov.au,j.Hockey.MP@aph.gov.au,J.Moore.MP@aph.gov.au,
J.Moylan.MP@aph.gov.au,Jackie.Kelly.MP@aph.gov.au,Jim.Lloyd.MP@aph.gov.au,
Joanna.Gash.MP@aph.gov.au, John.Fahey.MP@aph.gov.au,Julie.Bishop.MP@aph.gov.au, K.Elson.MP@aph.gov.au,K.Sullivan.MP@aph.gov.au,Kay.Hull.MP@aph.gov.au,
Kerry.Bartlett.MP@aph.gov.au,Kevin.Andrews.MP@aph.gov.au,Larry.Anthony.MP@aph.gov.au, Laurie.Brereton.MP@aph.gov.au,Lou.Lieberman.MP@aph.gov.au,Mal.Brough.MP@aph.gov.au,
Mal.Washer.MP@aph.gov.au,Margaret.May.MP@aph.gov.au,Mark.Vaile.MP@aph.gov.au,
Michael.Ronaldson.MP@aph.gov.au,Michael.Wooldridge.MP@aph.gov.au,
Neil.Andrew.MP@aph.gov.au,P.Georgiou.MP@aph.gov.au,P.Neville.MP@aph.gov.au,
Patrick.Secker.MP@aph.gov.au,Peter.McGauran.MP@aph.gov.au,Peter.Nugent.MP@aph.gov.au, Peter.Reith.MP@aph.gov.au,P.Slipper.MP@aph.gov.au,Phil.Barresi.MP@aph.gov.au,
Ross.Cameron.MP@aph.gov.au, S.Stone.MP@aph.gov.au,senator.Bowell@aph.gov.au, senator.colston@aph.gov.au,senator.ferguson@aph.gov.au,senator.heffernan@aph.gov.au,
senator.lees@aph.gov.au, senator.minchine@aph.gov.au,senator.newman@aph.gov.au, senator.reid@aph.gov.au,senator.rod.kemp@aph.gov.au,senator.sandy.macdonald@aph.gov.au,
S.Crean.MP@aph.gov.au,Stuart.St.Clair.MP@aph.gov.au,T.Draper.MP@aph.gov.au,
T.Gambaro.MP@aph.gov.au,T.Worth.MP@aph.gov.au,Tony.Abbott.MP@aph.gov.au, Tony.Lawler.MP@aph.gov.au,W.Truss.MP@aph.gov.au,W.Tuckey.MP@aph.gov.au,
Warren.Entsch.MP@aph.gov.au,echileau@dynamite.com.au,canberra@embassy.mzv.cz,
greekemb@dynamite.com.au,emperuau@dynamite.com.au,embport@dynamite.com.au,
roembcbr@cyberone.com.au,rusemb@dynamite.com.au,ppp17@cs.net.au,info@rsa.emb.gov.au,
spain@dynamite.com.au, urucan@interconnect.com.au,embausralia@venezuela-emb.org.au, vembassy@webone.com.au, zimbabwe@dynamite.com.au,finland@dynamite.com.au
Adrese pojedinaca u vladi, strankama, i diplomatskim predstavni{tvima u Australiji
(slawe pojedina~nih poruka direktnim klikom na odre|enu adresu)
Tim.Fischer.MP@aph.gov.au
Kim.Beazley.MP@aph.gov.au
A.Downer.MP@aph.gov.au
C.Hollis.MP@aph.gov.au
robert.walters@dfat.gov.au
De-Anne.Kelly.MP@aph.gov.au
A.Cadman.MP@aph.gov.au
Alby.Schultz.MP@aph.gov.au
Alex.Somlyay.MP@aph.gov.au
Andrew.Southcott.MP@aph.gov.au
B.Billson.MP@aph.gov.au
B.Nelson.MP@aph.gov.au
Barry.Wakelin.MP@aph.gov.au
Bob.Charles.MP@aph.gov.au
Bob.Katter.MP@aph.gov.au
senator.harradine@aph.gov.au
Bruce.Baird.MP@aph.gov.au
Bruce.Scott.MP@aph.gov.au
C.Gallus.MP@aph.gov.au
C.Pyne.MP@aph.gov.au
Cameron.Thompson.MP@aph.gov.au
D.Kemp.MP@aph.gov.au
D.Hawker.MP@aph.gov.au
Danna.Vale.MP@aph.gov.au
David.Jull.MP@aph.gov.au
Fran.Bailey.MP@aph.gov.au
G.Nairn.MP@aph.gov.au
Gary.Nehl.MP@aph.gov.au
Garry.Hardgrave.MP@aph.gov.au
Ian.Causley.MP@aph.gov.au
J.Forrest.mp@aph.gov.au
j.Hockey.MP@aph.gov.au
J.Moore.MP@aph.gov.au
J.Moylan.MP@aph.gov.au
Jackie.Kelly.MP@aph.gov.au
Jim.Lloyd.MP@aph.gov.au
Joanna.Gash.MP@aph.gov.au
John.Fahey.MP@aph.gov.au
Julie.Bishop.MP@aph.gov.au
K.Elson.MP@aph.gov.au
K.Sullivan.MP@aph.gov.au
Kay.Hull.MP@aph.gov.au
Kerry.Bartlett.MP@aph.gov.au
Kevin.Andrews.MP@aph.gov.au
Larry.Anthony.MP@aph.gov.au
Laurie.Brereton.MP@aph.gov.au
Lou.Lieberman.MP@aph.gov.au
Mal.Brough.MP@aph.gov.au
Mal.Washer.MP@aph.gov.au
Margaret.May.MP@aph.gov.au
Mark.Vaile.MP@aph.gov.au
Michael.Ronaldson.MP@aph.gov.au
Michael.Wooldridge.MP@aph.gov.au
Neil.Andrew.MP@aph.gov.au
P.Georgiou.MP@aph.gov.au
P.Neville.MP@aph.gov.au
Patrick.Secker.MP@aph.gov.au
Peter.McGauran.MP@aph.gov.au
Peter.Nugent.MP@aph.gov.au
Peter.Reith.MP@aph.gov.au
P.Slipper.MP@aph.gov.au
Phil.Barresi.MP@aph.gov.au
Ross.Cameron.MP@aph.gov.au
S.Stone.MP@aph.gov.au
senator.Bowell@aph.gov.au
senator.colston@aph.gov.au
senator.ferguson@aph.gov.au
senator.heffernan@aph.gov.au
senator.lees@aph.gov.au
senator.minchine@aph.gov.au
senator.newman@aph.gov.au
senator.reid@aph.gov.au
senator.rod.kemp@aph.gov.au
senator.sandy.macdonald@aph.gov.au
S.Crean.MP@aph.gov.au
Stuart.St.Clair.MP@aph.gov.au
T.Draper.MP@aph.gov.au
T.Gambaro.MP@aph.gov.au
T.Worth.MP@aph.gov.au
Tony.Abbott.MP@aph.gov.au
Tony.Lawler.MP@aph.gov.au
W.Truss.MP@aph.gov.au
W.Tuckey.MP@aph.gov.au
Warren.Entsch.MP@aph.gov.au
echileau@dynamite.com.au
canberra@embassy.mzv.cz
greekemb@dynamite.com.au
emperuau@dynamite.com.au
embport@dynamite.com.au
roembcbr@cyberone.com.au
rusemb@dynamite.com.au
ppp17@cs.net.au
info@rsa.emb.gov.au
spain@dynamite.com.au
urucan@interconnect.com.au
embausralia@venezuela-emb.org.au
vembassy@webone.com.au
zimbabwe@dynamite.com.au
finland@dynamite.com.au
Po{aqite va{e predloge, korekcije, savete
Linkovi za diskusije na internetu
Adrese u Americi i Unicef-u
Jo{ dobrih linkova sa va`nim adresama

Informacije preuzete sa mejling liste: "ex singidunum" <nobombs@brazil.tcimet.net>

Natrag na glavnu stranicu
1324