Kanada


Pojedina~ne adrese ~lanova kanadskog parlamenta
Ako su vam pode{ene mail preferences u kompjuteru, 
klikom na odre|enu adresu posla}ete poruku jednom ~lanu parlamenta:

Chretien.J@parl.gc.ca,Dion.S@parl.gc.ca, Finestone.S@parl.gc.ca,Copps.S@parl.gc.ca,Marchi.S@parl.gc.ca,
Duhamel.R@parl.gc.ca,Chan.R@parl.gc.ca,Goodale.R@parl.gc.ca,
Pettigrew.P@parl.gc.ca,Martin.P@parl.gc.ca,Cauchon.M@parl.gc.ca,
Masse.M@parl.gc.ca,Vanclief.L@parl.gc.ca,Robillard.L@parl.gc.ca,
Nystrom.L@parl.gc.ca,Axworthy.L@parl.gc.ca,MacAulay.L@parl.gc.ca,
Manley.J@parl.gc.ca,Peterson.J@parl.gc.ca,Stewart.J@parl.gc.ca,Gray.H@parl.gc.ca,Fry.H@parl.gc.ca,
Normand.G@parl.gc.ca,Mifflin.F@parl.gc.ca,Blondin-Andrew.E@parl.gc.ca,Boudria.D@parl.gc.ca,
Marleau.D@parl.gc.ca, Kilgour.D@parl.gc.ca,Collenette.D@parl.gc.ca,Anderson.D@parl.gc.ca,
Stewart.C@parl.gc.ca,Eggleton.A@parl.gc.ca,McLellan.A@parl.gc.ca,
Scott.A@parl.gc.ca,Mitchell.A@parl.gc.ca,Rock.A@parl.gc.ca,Gagliano.A@parl.gc.ca,
Thibeault.Y@parl.gc.ca,Lill.W@parl.gc.ca,Meredith.V@parl.gc.ca,
Tremblay.S@parl.gc.ca,Whelan.S@parl.gc.ca,Leung.S@parl.gc.ca,
Cohen.S@parl.gc.ca,Bulte.S@parl.gc.ca,Folco.R@parl.gc.ca,Venne.P@parl.gc.ca,
Picard.P@parl.gc.ca,Torsney.P@parl.gc.ca,Karetak-Lindell.N@parl.gc.ca,Guay.M@parl.gc.ca,Debien.M@parl.gc.ca,
Jennings.M@parl.gc.ca,Catterall.M@parl.gc.ca,Minna.M@parl.gc.ca,Dalphond-Guiral.M@parl.gc.ca,
Hardy.L@parl.gc.ca,Davies.L@parl.gc.ca,Wasylycia-Leis.J@parl.gc.ca,Girard-Bujold.J@parl.gc.ca,
Augustine.J@parl.gc.ca,Alarie.H@parl.gc.ca,Lalonde.F@parl.gc.ca,Caplan.E@parl.gc.ca,Bakopanos.E@parl.gc.ca,
St-Jacques.D@parl.gc.ca,Beaumier.C@parl.gc.ca,Bennett.C@parl.gc.ca,St-Hilaire.C@parl.gc.ca,Brown.B@parl.gc.ca,
Desjarlais.B@parl.gc.ca,Phinney.B@parl.gc.ca,McDonough.A@parl.gc.ca,Guarnieri.A@parl.gc.ca,
Carroll.A@parl.gc.ca,Barnes.S@parl.gc.ca,Ur.R@parl.gc.ca,
Dockrill.M@parl.gc.ca,Redman.K@parl.gc.ca,KraftSloan.K@parl.gc.ca,
Longfield.J@parl.gc.ca,Wayne.E@parl.gc.ca,Ablonczy.D@parl.gc.ca,
Bradshaw.C@parl.gc.ca,Parrish.C@parl.gc.ca,Chamberlain.B@parl.gc.ca,
Godin.Y@parl.gc.ca,Charbonneau.Y@parl.gc.ca,Rocheleau.Y@parl.gc.ca,
Loubier.Y@parl.gc.ca,Bernier.Y@parl.gc.ca,Schmidt.W@parl.gc.ca,
Easter.W@parl.gc.ca,Lastewka.W@parl.gc.ca,Valeri.T@parl.gc.ca,
Ianno.T@parl.gc.ca,Wappel.T@parl.gc.ca,White.T@parl.gc.ca,McWhinney.T@parl.gc.ca,Robinson.S@parl.gc.ca,
Mahoney.S@parl.gc.ca,Tremblay.St@parl.gc.ca,Keyes.S@parl.gc.ca,Dromisky.S@parl.gc.ca,Brison.S@parl.gc.ca,
Assadourian.S@parl.gc.ca,Cullen.R@parl.gc.ca,Bailey.R@parl.gc.ca,Nault.R@parl.gc.ca,Bertrand.R@parl.gc.ca,
Anders.R@parl.gc.ca,Laliberte.R@parl.gc.ca,Casson.R@parl.gc.ca,Borotsik.R@parl.gc.ca,Marceau.R@parl.gc.ca,
Pagtakhan.R@parl.gc.ca,Laurin.R@parl.gc.ca,Canuel.R@parl.gc.ca,
Lefebvre.R@parl.gc.ca,Belair.R@parl.gc.ca,Alcock.R@parl.gc.ca,Elley.R@parl.gc.ca,Menard.R@parl.gc.ca,
Lavigne.R@parl.gc.ca,Bonin.R@parl.gc.ca,White.R@parl.gc.ca,Jaffer.R@parl.gc.ca,Manning.P@parl.gc.ca,
deSavoye.P@parl.gc.ca,Brien.P@parl.gc.ca,Mayfield.P@parl.gc.ca,
Stoffer.P@parl.gc.ca,Milliken.P@parl.gc.ca,Mancini.P@parl.gc.ca,
MacKay.P@parl.gc.ca,Goldring.P@parl.gc.ca,Adams.P@parl.gc.ca,
Steckle.P@parl.gc.ca,Mercier.P@parl.gc.ca,Forseth.P@parl.gc.ca,
DeVillers.P@parl.gc.ca,Crete.P@parl.gc.ca,Bonwick.P@parl.gc.ca,
Martin.PD@parl.gc.ca,Jackson.O@parl.gc.ca,Desrochers.O@parl.gc.ca,
Doyle.N@parl.gc.ca,Discepola.N@parl.gc.ca,Riis.N@parl.gc.ca,
Thompson.M@parl.gc.ca,Calder.M@parl.gc.ca,Solberg.M@parl.gc.ca,
Scott.M@parl.gc.ca,Guimond.M@parl.gc.ca,Gauthier.M@parl.gc.ca,
Bellehumeur.M@parl.gc.ca,Bevilacqua.M@parl.gc.ca,Belanger.M@parl.gc.ca,
Vellacott.M@parl.gc.ca,Godin.M@parl.gc.ca,Dumas.M@parl.gc.ca,
Muise.M@parl.gc.ca,Assad.M@parl.gc.ca,Harb.M@parl.gc.ca,
Myers.L@parl.gc.ca,Plamondon.L@parl.gc.ca,Sekora.L@parl.gc.ca,
Benoit.L@parl.gc.ca,Morrison.L@parl.gc.ca,OBrien.L@parl.gc.ca,
McCormick.L@parl.gc.ca,Epp.K@parl.gc.ca,Martin.K@parl.gc.ca, Reed.J@parl.gc.ca,Volpe.J@parl.gc.ca,
Williams.J@parl.gc.ca,Solomon.J@parl.gc.ca,Richardson.J@parl.gc.ca,Reynolds.J@parl.gc.ca,
OReilly.J@parl.gc.ca,Nunziata.J@parl.gc.ca,McKay.J@parl.gc.ca,
Maloney.J@parl.gc.ca,Herron.J@parl.gc.ca,Harvard.J@parl.gc.ca,Godfrey.J@parl.gc.ca,Finlay.J@parl.gc.ca,
Duncan.J@parl.gc.ca,Cummins.J@parl.gc.ca,Cannis.J@parl.gc.ca,Bryden.J@parl.gc.ca,
McGuire.J@parl.gc.ca,Jordan.J@parl.gc.ca,Fontana.J@parl.gc.ca,
Comuzzi.J@parl.gc.ca,Pankiw.J@parl.gc.ca,Karygiannis.J@parl.gc.ca,Jones.J@parl.gc.ca,Hart.J@parl.gc.ca,
Gouk.J@parl.gc.ca,Abbott.J@parl.gc.ca,Pickard.J@parl.gc.ca,Chretien.J-G@parl.gc.ca,
Dube.J@parl.gc.ca,Hill.J@parl.gc.ca,Kenney.J@parl.gc.ca,Peric.J@parl.gc.ca,Hoeppner.J@parl.gc.ca,
Saada.J@parl.gc.ca,Ramsay.J@parl.gc.ca,Grose.I@parl.gc.ca,Mark.I@parl.gc.ca,
Murray.I@parl.gc.ca,McClelland.I@parl.gc.ca,Hilstrom.H@parl.gc.ca,
Clouthier.H@parl.gc.ca,St-Julien.G@parl.gc.ca,Grewal.G@parl.gc.ca,
Malhi.G@parl.gc.ca,Thompson.G@parl.gc.ca,McNally.G@parl.gc.ca,
Hill.G@parl.gc.ca,Earle.G@parl.gc.ca,Perron.G-A@parl.gc.ca,Duceppe.G@parl.gc.ca,Bernier.G@parl.gc.ca,
Parent.G@parl.gc.ca,Lebel.G@parl.gc.ca,Fournier.G@parl.gc.ca,Ritz.G@parl.gc.ca,
Byrne.G@parl.gc.ca,Asselin.G@parl.gc.ca,Keddy.G@parl.gc.ca,Proud.G@parl.gc.ca,Baker.G@parl.gc.ca,
Pillitteri.G@parl.gc.ca,Lunn.G@parl.gc.ca,Breitkreuz.G@parl.gc.ca,Knutson.G@parl.gc.ca,
Lowther.E@parl.gc.ca,Proctor.D@parl.gc.ca,Harris.D@parl.gc.ca,Konrad.D@parl.gc.ca,Lee.D@parl.gc.ca,
Mills.D@parl.gc.ca,Paradis.D@parl.gc.ca,Coderre.D@parl.gc.ca,Obhrai.D@parl.gc.ca,
Price.D@parl.gc.ca,Pratt.D@parl.gc.ca,Iftody.D@parl.gc.ca,Chatters.D@parl.gc.ca,Stinson.D@parl.gc.ca,
Turp.D@parl.gc.ca,McTeague.D@parl.gc.ca,Johnston.D@parl.gc.ca,Lincoln.C@parl.gc.ca,
Breitkreuz.C@parl.gc.ca,Drouin.C@parl.gc.ca,Bachand.C@parl.gc.ca,
Strahl.C@parl.gc.ca,Cadman.C@parl.gc.ca,Axworthy.C@parl.gc.ca,
Power.C@parl.gc.ca,Penson.C@parl.gc.ca,Hubbard.C@parl.gc.ca,
Provenzano.C@parl.gc.ca,Wilfert.B@parl.gc.ca,St.Denis.B@parl.gc.ca,
Wood.B@parl.gc.ca,Speller.B@parl.gc.ca,Mills.B@parl.gc.ca,Kilger.B@parl.gc.ca,Matthews.B@parl.gc.ca,
Graham.B@parl.gc.ca,Gilmour.B@parl.gc.ca,Casey.B@parl.gc.ca,Blaikie.B@parl.gc.ca,
Patry.B@parl.gc.ca,Bigras.B@parl.gc.ca,Sauvageau.B@parl.gc.ca,Serre.B@parl.gc.ca,Hanger.A@parl.gc.ca,
Dube.A@parl.gc.ca,Telegdi.A@parl.gc.ca,Harvey.A@parl.gc.ca,Bachand.A@parl.gc.ca,
Kerpan.A@parl.gc.ca,Shepherd.A@parl.gc.ca,Vautour.A@parl.gc.ca,Grey.D@parl.gc.ca

Grupna adresa svih ~lanova kanadskog parlamenta
Kopirawem i upisivawem grupe adresa ili svih adresa zajedno (u CC ili jo{ boqe BCC poqe prilikom slawa e-mail poruke) mo`ete odjednom poslati poruke grupi ili svim ~lanovima kanadskog parlamenta odjednom (u zavisnosti kako su vam pode{ene Mail Preferences u kompjuteru)

Chretien.J@parl.gc.ca,Dion.S@parl.gc.ca, Finestone.S@parl.gc.ca,Copps.S@parl.gc.ca,Marchi.S@parl.gc.ca, Duhamel.R@parl.gc.ca,Chan.R@parl.gc.ca,Goodale.R@parl.gc.ca, Pettigrew.P@parl.gc.ca,Martin.P@parl.gc.ca,Cauchon.M@parl.gc.ca, Masse.M@parl.gc.ca,Vanclief.L@parl.gc.ca,Robillard.L@parl.gc.ca, Nystrom.L@parl.gc.ca,Axworthy.L@parl.gc.ca,MacAulay.L@parl.gc.ca, Manley.J@parl.gc.ca,Peterson.J@parl.gc.ca,Stewart.J@parl.gc.ca,Gray.H@parl.gc.ca,Fry.H@parl.gc.ca,
Normand.G@parl.gc.ca,Mifflin.F@parl.gc.ca,Blondin-Andrew.E@parl.gc.ca,Boudria.D@parl.gc.ca,
Marleau.D@parl.gc.ca, Kilgour.D@parl.gc.ca,Collenette.D@parl.gc.ca,Anderson.D@parl.gc.ca, Stewart.C@parl.gc.ca,Eggleton.A@parl.gc.ca,McLellan.A@parl.gc.ca, Scott.A@parl.gc.ca,Mitchell.A@parl.gc.ca,Rock.A@parl.gc.ca,Gagliano.A@parl.gc.ca, Thibeault.Y@parl.gc.ca,Lill.W@parl.gc.ca,Meredith.V@parl.gc.ca, Tremblay.S@parl.gc.ca,Whelan.S@parl.gc.ca,Leung.S@parl.gc.ca, Cohen.S@parl.gc.ca,Bulte.S@parl.gc.ca,Folco.R@parl.gc.ca,Venne.P@parl.gc.ca, Picard.P@parl.gc.ca,Torsney.P@parl.gc.ca,Karetak-Lindell.N@parl.gc.ca,Guay.M@parl.gc.ca,
Debien.M@parl.gc.ca,Jennings.M@parl.gc.ca,Catterall.M@parl.gc.ca,Minna.M@parl.gc.ca,
Dalphond-Guiral.M@parl.gc.ca,Hardy.L@parl.gc.ca,Davies.L@parl.gc.ca,Wasylycia-Leis.J@parl.gc.ca,
Girard-Bujold.J@parl.gc.ca,Augustine.J@parl.gc.ca,Alarie.H@parl.gc.ca,Lalonde.F@parl.gc.ca,Caplan.E@parl.gc.ca,
Bakopanos.E@parl.gc.ca,St-Jacques.D@parl.gc.ca,Beaumier.C@parl.gc.ca,Bennett.C@parl.gc.ca,
St-Hilaire.C@parl.gc.ca,Brown.B@parl.gc.ca,Desjarlais.B@parl.gc.ca,
Phinney.B@parl.gc.ca,McDonough.A@parl.gc.ca,Guarnieri.A@parl.gc.ca, Carroll.A@parl.gc.ca,Barnes.S@parl.gc.ca,Ur.R@parl.gc.ca,Dockrill.M@parl.gc.ca,Redman.K@parl.gc.ca,
KraftSloan.K@parl.gc.ca, Longfield.J@parl.gc.ca,Wayne.E@parl.gc.ca,Ablonczy.D@parl.gc.ca, Bradshaw.C@parl.gc.ca,Parrish.C@parl.gc.ca,Chamberlain.B@parl.gc.ca, Godin.Y@parl.gc.ca,Charbonneau.Y@parl.gc.ca,Rocheleau.Y@parl.gc.ca, Loubier.Y@parl.gc.ca,Bernier.Y@parl.gc.ca,Schmidt.W@parl.gc.ca, Easter.W@parl.gc.ca,Lastewka.W@parl.gc.ca,Valeri.T@parl.gc.ca, Ianno.T@parl.gc.ca,Wappel.T@parl.gc.ca,White.T@parl.gc.ca,McWhinney.T@parl.gc.ca,Robinson.S@parl.gc.ca,
Mahoney.S@parl.gc.ca,Tremblay.St@parl.gc.ca,Keyes.S@parl.gc.ca,Dromisky.S@parl.gc.ca,Brison.S@parl.gc.ca,
Assadourian.S@parl.gc.ca,Cullen.R@parl.gc.ca,Bailey.R@parl.gc.ca,Nault.R@parl.gc.ca,Bertrand.R@parl.gc.ca,
Anders.R@parl.gc.ca,Laliberte.R@parl.gc.ca,Casson.R@parl.gc.ca,Borotsik.R@parl.gc.ca,Marceau.R@parl.gc.ca, Pagtakhan.R@parl.gc.ca,Laurin.R@parl.gc.ca,Canuel.R@parl.gc.ca, Lefebvre.R@parl.gc.ca,Belair.R@parl.gc.ca,Alcock.R@parl.gc.ca,Elley.R@parl.gc.ca,Menard.R@parl.gc.ca,
Lavigne.R@parl.gc.ca,Bonin.R@parl.gc.ca, White.R@parl.gc.ca,Jaffer.R@parl.gc.ca,Manning.P@parl.gc.ca, deSavoye.P@parl.gc.ca,Brien.P@parl.gc.ca,Mayfield.P@parl.gc.ca, Stoffer.P@parl.gc.ca,Milliken.P@parl.gc.ca,Mancini.P@parl.gc.ca, MacKay.P@parl.gc.ca,Goldring.P@parl.gc.ca,Adams.P@parl.gc.ca, Steckle.P@parl.gc.ca,Mercier.P@parl.gc.ca,Forseth.P@parl.gc.ca, DeVillers.P@parl.gc.ca,Crete.P@parl.gc.ca,Bonwick.P@parl.gc.ca, Martin.PD@parl.gc.ca,Jackson.O@parl.gc.ca,Desrochers.O@parl.gc.ca, Doyle.N@parl.gc.ca,Discepola.N@parl.gc.ca,Riis.N@parl.gc.ca, Thompson.M@parl.gc.ca,Calder.M@parl.gc.ca,Solberg.M@parl.gc.ca, Scott.M@parl.gc.ca,Guimond.M@parl.gc.ca,Gauthier.M@parl.gc.ca, Bellehumeur.M@parl.gc.ca,Bevilacqua.M@parl.gc.ca,Belanger.M@parl.gc.ca, Vellacott.M@parl.gc.ca,Godin.M@parl.gc.ca,Dumas.M@parl.gc.ca, Muise.M@parl.gc.ca,Assad.M@parl.gc.ca,Harb.M@parl.gc.ca, Myers.L@parl.gc.ca,Plamondon.L@parl.gc.ca,Sekora.L@parl.gc.ca, Benoit.L@parl.gc.ca,Morrison.L@parl.gc.ca,OBrien.L@parl.gc.ca, McCormick.L@parl.gc.ca,Epp.K@parl.gc.ca,Martin.K@parl.gc.ca, Reed.J@parl.gc.ca,Volpe.J@parl.gc.ca,Williams.J@parl.gc.ca, Solomon.J@parl.gc.ca,Richardson.J@parl.gc.ca,Reynolds.J@parl.gc.ca, OReilly.J@parl.gc.ca,Nunziata.J@parl.gc.ca,McKay.J@parl.gc.ca, Maloney.J@parl.gc.ca,Herron.J@parl.gc.ca,Harvard.J@parl.gc.ca, Godfrey.J@parl.gc.ca,Finlay.J@parl.gc.ca,Duncan.J@parl.gc.ca, Cummins.J@parl.gc.ca,Cannis.J@parl.gc.ca,Bryden.J@parl.gc.ca, McGuire.J@parl.gc.ca,Jordan.J@parl.gc.ca,Fontana.J@parl.gc.ca, Comuzzi.J@parl.gc.ca,Pankiw.J@parl.gc.ca,Karygiannis.J@parl.gc.ca, Jones.J@parl.gc.ca,Hart.J@parl.gc.ca,Gouk.J@parl.gc.ca, Abbott.J@parl.gc.ca,Pickard.J@parl.gc.ca,Chretien.J-G@parl.gc.ca, Dube.J@parl.gc.ca,Hill.J@parl.gc.ca,Kenney.J@parl.gc.ca, Peric.J@parl.gc.ca,Hoeppner.J@parl.gc.ca,
Saada.J@parl.gc.ca, Ramsay.J@parl.gc.ca,Grose.I@parl.gc.ca,Mark.I@parl.gc.ca, Murray.I@parl.gc.ca,McClelland.I@parl.gc.ca,Hilstrom.H@parl.gc.ca, Clouthier.H@parl.gc.ca,St-Julien.G@parl.gc.ca,Grewal.G@parl.gc.ca, Malhi.G@parl.gc.ca,Thompson.G@parl.gc.ca,McNally.G@parl.gc.ca, Hill.G@parl.gc.ca,Earle.G@parl.gc.ca,Perron.G-A@parl.gc.ca, Duceppe.G@parl.gc.ca,Bernier.G@parl.gc.ca,Parent.G@parl.gc.ca, Lebel.G@parl.gc.ca,Fournier.G@parl.gc.ca,Ritz.G@parl.gc.ca, Byrne.G@parl.gc.ca,Asselin.G@parl.gc.ca,Keddy.G@parl.gc.ca, Proud.G@parl.gc.ca,Baker.G@parl.gc.ca,Pillitteri.G@parl.gc.ca, Lunn.G@parl.gc.ca,Breitkreuz.G@parl.gc.ca,Knutson.G@parl.gc.ca, Lowther.E@parl.gc.ca,Proctor.D@parl.gc.ca,Harris.D@parl.gc.ca, Konrad.D@parl.gc.ca,Lee.D@parl.gc.ca,Mills.D@parl.gc.ca, Paradis.D@parl.gc.ca,Coderre.D@parl.gc.ca,Obhrai.D@parl.gc.ca, Price.D@parl.gc.ca,Pratt.D@parl.gc.ca,Iftody.D@parl.gc.ca, Chatters.D@parl.gc.ca,Stinson.D@parl.gc.ca,Turp.D@parl.gc.ca, McTeague.D@parl.gc.ca,Johnston.D@parl.gc.ca,Lincoln.C@parl.gc.ca, Breitkreuz.C@parl.gc.ca,Drouin.C@parl.gc.ca,Bachand.C@parl.gc.ca, Strahl.C@parl.gc.ca,Cadman.C@parl.gc.ca,Axworthy.C@parl.gc.ca, Power.C@parl.gc.ca,Penson.C@parl.gc.ca,Hubbard.C@parl.gc.ca, Provenzano.C@parl.gc.ca,Wilfert.B@parl.gc.ca,St.Denis.B@parl.gc.ca, Wood.B@parl.gc.ca,Speller.B@parl.gc.ca,Mills.B@parl.gc.ca, Kilger.B@parl.gc.ca,Matthews.B@parl.gc.ca,Graham.B@parl.gc.ca, Gilmour.B@parl.gc.ca,Casey.B@parl.gc.ca,Blaikie.B@parl.gc.ca, Patry.B@parl.gc.ca,Bigras.B@parl.gc.ca,Sauvageau.B@parl.gc.ca, Serre.B@parl.gc.ca,Hanger.A@parl.gc.ca,Dube.A@parl.gc.ca, Telegdi.A@parl.gc.ca,Harvey.A@parl.gc.ca,Bachand.A@parl.gc.ca, Kerpan.A@parl.gc.ca,Shepherd.A@parl.gc.ca,Vautour.A@parl.gc.ca, Grey.D@parl.gc.ca

Po{aqite va{e predloge, korekcije, savete
Linkovi za diskusije na internetu
Adrese u Americi i Unicef-u
Jo{ dobrih linkova sa va`nim adresama

Informacije preuzete sa mejling liste: "ex singidunum" <nobombs@brazil.tcimet.net>

Natrag na glavnu stranicu
890