RUSIJA
Ruske TV kompanije
ORT
ort-video@ortv.ru
Kompanija ORT - VIDEO
info@ortv.ru
Informativna slu`ba
diport@ortv.ru
Direkcija informativnog programa
smi@ortv.ru
pres slu`ba
info@vesti-rtr.com
Slu`ba novosti - VESTI
TSN
mail@tsn.ru
Televiziona slu`ba - novostej
citys@tsn.ru
Direkcija me|uregionalnih veza
tv6@tv6.ru
TV 6 - Moskva
NTV 
abonent@ntvplus.com
Op{ta pitawa
vmik@ntvplus.com
Reklama i publikacija programa
Ostale TV stanice u Rusiji 
IC@CENTERTV.RU
Konzorcijum satelitskog i kablovskog TV
rbn@newstv.ru
Ruski biro - novosti
vid@vid.ru
Telekompanija - VID
Politi~ke organizacije i politi~ari Rusije
priem@duma.gov.ru
Gosudarstvena duma
ui@mvdinform.ru
Ministarstvo unutar{wih poslova
pressa@emercom.gov.ru
Ministarstvo slu`be spasa
president@gov.ru
Predsednik Jeqcin
Predstavnici ruske vlade
sharov@gov.ru
osmik@mid.ru
wpsinfo@wps.ru
Ministarstvo inostranih poslova
ldpr@satel.ru
Partija `irinovskog
Veb stranica:http://www.ldpr.ru/
Komunisti~ka Partija RF (Gennadij Zjuganov)
email: kprf@dol.ru
web sajt: http://www.kprf.ru/
Aleksandar Lebed:
RNPR@public.krasnet.ru
Agrarnaja Partija:
apr@ncport.ru
Partija "Demokrati~eski vibor Rossii" (Egor Gajdar):
capdvr@iet.ru
Razne ruske veb stranice posve}ene politi~kim zbivawima u svetu
sa osvrtom na situaciju u Srbiji
http://www.doktrina.politic.da.ru
http://www.inache.karelia.ru
http://www.worldwar.wizcom.ru
http://www.wizcom.ru
http://target.tsx.org/
http://www.chat.ru/~aggression
http://www.russ.ru/politics/themes/kos/index.html
http://www.russ.ru
http://www.tass.ru/
http://www.interfax.ru
http://www.serbia.demos.su
http://www.elections.ru
http://www.polit.ru
http://www.rbc.ru
Diskusije o politici u Rusiji:
Registracija obavezna, traje par minuta do dobijawa li~ne {ifre za ulogovawe:
http://www.russiatoday.com/cgi-bin/rt_board/wwwthread.cgi
Virtuelni obilazak Kremqa
Link do Oksanine stranice

Pogledajte u`ivo sliku iz Moskve
Rusija Danas

Po{aqite va{e predloge, korekcije, savete
Linkovi za diskusije na internetu
Adrese u Americi i Unicef-u
Jo{ dobrih linkova sa va`nim adresama

Informacije preuzete sa mejling liste: "ex singidunum" <nobombs@brazil.tcimet.net>

Natrag na glavnu stranicu
3743