S L O V E N I J A
Kontakt adrese vode}ih slovena~kih medija
 1. Mladina: desk@mladina.si

 2. Novine za mlade`, provokativnejo{ iz stare Juge.
  Osoba za kontakt: g. Jani Sever odgovorni urednik (jani.sever@mladina.si).
 3. Novi tednik: tednik@nt-rc.si

 4. Novine za Ceqsku regiju. Branko Stamej~i~, osoba za kontakt.
 5. Ve~er: maribor@czp-vecer.si

 6. Novine u Mariboru. G. Predan, odgovorni urednik
 7. Gospodarski vestnik: petrovcicj@gvestnik.si

 8. Gospodarske novine, g. Jo`e Petrov~i~, odgovorni urednik.
 9. Finance:arconm@gvestnik.si

 10. Novine o "parama", g. Peter Frankl, odgovorni urednik.
 11. STOP: sonja.javornik@delo-revije.si

 12. Novine sa zanimqivostima, intrigama, doga|ajima svetskih li~nosti. Igor Savi}, odgovorni urednik.
 13. ANTENA: spela.predan@s-net.net

 14. Novine, sli~ne STOP, dosta ~itane me|u qudima u 30-im godinama `ivota. [pela Predan, odgovorni urednik.
 15. KAPITAL: kapital@neto.si

 16. Novine, opet o "parama". g. Sre}ko Pirtov{ek, urednik.
 17. Svobodna Misel: svobodna.misel@siol.net

 18. Centralno-slovenske novine. Bojana Zokaq-Jesih, novinarka.
 19. Ra~unalni{ke Novice: bostjan.strukelj@nevtron.si

 20. Centralno-slovenske novine. Bo{tjan [trukeq, urednik.
 21. Briqant: spela.predan@s-net.net

 22. Centralno-slovenske novine. [pela Predan, urednik.
 23. Maribor~an: mariborcan@neto.si

 24. Podravske novine o zbivawu u kulturi, gospodarstvu.
  Sre}ko Pirtov{ek, odgovorni urednik.
 25. Saviw~an: info@savinjski-obcan.si

 26. Saviwske novine o zbivawu u kulturi, gospodarstvu.
  Janez Krofli~, odgovorni urednik.
 27. Podjetnik: joze.vilfan@podjetnik.com

 28. Novine o podjetni{tvu(?). Jo`e Vilfan, odgovorni urednik.
 29. Moj mali svet: kmglas@mibo.si

 30. Sredwe-slovenske novine o qudima, odnosima.
  Lucka Useni~nik, odgovorni urednik.
 31. Ban~ni vestnik: bancni.vestnik@zbs-giz.si

 32. Opet o "parama". Emil Lah, odgovorni urednik.
 33. Monitor: monitor@pasadena.si

 34. Kompjuterske novine, jedanput mese~no izlaze.
  Samo Ku{~er, odgovorni urednik.
 35. Glas gospodarstva: gg@vitrum.si

 36. Novine o ekonomiji. Samo Hribar Mili}, odgovorni urednik.
 37. Mo{ki svet: moski.svet@si21.com

 38. Novine o mu{karcima, {ta rade, sve {to `enske interesuje.
  Bojan Po`ar, odgovorni urednik.
 39. Lipov list: tzs@siol.net

 40. Sredwe-slovenske novine.
  Marjetica Gregor~i~-Novak, odgovorni urednik.
 41. Loka TV:studio@lokatv.si

 42. Lokalni program [kofja Loka. Majda Lovren~i~, urednik.
 43. Televizija Center: rtv-trbovlje@siol.net

 44. Nekomercijalni program za Zasavje. Roman Kukovi}, urednik.
 45. Notrawski radio: ntr@siol.net

 46. Radio notrawske regije (jugoisto~ni deo Slovenije).
  Toma` Sr{en, odgovorni urednik.
 47. Radio City:novice@radio.city.si

 48. Mariborski komercijalni radio.
  Sa{o Pap, odgovorni urednik.
 49. Radio Dur: radiodur@siol.net

 50. Radio za regiju Medvode, pored Qubqane.
  Du{an Ur{i~, odgovorni urednik.
 51. Radio Hit: program@r-hit.si

 52. Radio za regiju Dom`ale, pored Qubqane.
  Nata{a Rainer, odgovorni urednik.
 53. Radio Krka: radio-krka@insert.si

 54. Radio za regiju Novo Mesto. Renata Mikec, glavni urednik.
 55. Radio Max: santi@siol.net

 56. Radio za regiju Trebwe. Neva Pevec, odgovorni urednik.
 57. Radio Morje: urednistvo@radiomorje.si

 58. Radio za regiju Izola, primorje.
  Zoran Savin, odgovorni urednik.
 59. Radio Nova Ajdov{~ina: aristos@siol.net

 60. Radio za regiju Ajdov{~ina, primorje.
  Ivan Mermoqa, odgovorni urednik.
 61. Radio Ogwi{~e: public@ognjisce.si

 62. Crkveni, hri{}anski radio, Qubqana.
  Franci Trstewak, odgovorni urednik.
 63. Radio Rogla: novice@sk5.net

 64. Radio za regiju Slovenske Kowice. Valerija Motaln, urednik.
 65. Radio Tartini: su-co@siol.net

 66. Radio za regiju Piran, primorje.
  Ziga Suto, odgovorni urednik.
 67. Radio Ceqe:radio.celje@nt-rc.si

 68. Nata{a Gerke{, odgovorni urednik.
 69. Radio Smarje pri Jelsah: desk@radio-stajerski-val.si

 70. Radio za saviwsku regiju. Robert Gorjanc, odgovorni urednik.
 71. Radio Velewe: radio.velenje@siol.net

 72. Mira Zako{ek, glavni urednik.
 73. Studio D: studiod@studiod.si

 74. Radio za regiju Novo Mesto. Jo`e Musa, odgovorni urednik.
 75. Radio Koper: robert.rakar@rtvslo.si

 76. Robert Rakar, slovenski program (postoji i italjanski).
 77. Radio Ptuj: nabiralnik@radio-tednik.si

 78. Radio za regiju Ptuj, pored Maribora.
  Ludvik Kotar, odgovorni urednik.
 79. SPLET: splet@gvestnik.si

 80. Mali oglasi. Mojca Pih Lamovec, odgovorni urednik.
 81. Novice Radio:novice-radio@hotmail.com

 82. Radio ili novine za regiju Slovenske Kowice (pored Ceqa).
  Osoba za kontakt: Valerija Motaln.


Po{aqite pismo svima zajedno:
Potrebno je poslati 4 poruke, jer se poruke {aqu na
12 razli~itih adresa istovremeno:


Prva po{iqka:
desk@mladina.si,tednik@nt-rc.si,maribor@czp-vecer.si,petrovcicj@gvestnik.si, arconm@gvestnik.si,sonja.javornik@delo-revije.si,spela.predan@s-net.net, kapital@neto.si,svobodna.misel@siol.net,bostjan.strukelj@nevtron.si,spela.predan@s-net.net
Druga po{iqka:
mariborcan@neto.si,info@savinjski-obcan.si,joze.vilfan@podjetnik.com, kmglas@mibo.si,bancni.vestnik@zbs-giz.si,monitor@pasadena.si,gg@vitrum.si, moski.svet@si21.com,tzs@siol.net,studio@lokatv.si,rtv-trbovlje@siol.net,ntr@siol.net

Tre}a po{iqka:
novice@radio.city.si,radiodur@siol.net,program@r-hit.si,radio-krka@insert.si, santi@siol.net,urednistvo@radiomorje.si,aristos@siol.net,public@ognjisce.si,novice@sk5.net,
desk@radio-stajerski-val.si,radio.celje@nt-rc.si,su-co@siol.net

 

~etvrta po{iqka:
radio.velenje@siol.net,studiod@studiod.si,robert.rakar@rtvslo.si,nabiralnik@radio-tednik.si,
splet@gvestnik.si,novice-radio@hotmail.com


Po{aqite va{e predloge, korekcije, savete
Linkovi za diskusije na internetu
Adrese u Americi i Unicef-u
Jo{ dobrih linkova sa va`nim adresama

Informacije preuzete sa mejling liste: "ex singidunum" <nobombs@brazil.tcimet.net>

Natrag na glavnu stranicu
1657